Vi står for kvalitet til overkommelige priser

Nyheder

Sidste frist for indberetning af regnskabstal til årsopgørelsen 2016 er 3. juli 2017-

Årsopgørelsen for 2016 ligger klar i din skattemappe den 13. marts 2017.
Det vil være klogt at kontrollere skats oplysninger, da ikke alle fradrag indberettes til skat.

Børnebidrag, håndværkerfradrag, befordringsfradrag og rejsefradrag er nogle af de poster, der nødvendigvis ikke er fortrykt i årsopgørelsen.
Rejsefradraget bl.a. er et af de fradrag, som man let glemmer. Der er fradrag, når man rejser for firmaet og man skal selv beregne fradraget. Har arbejdsgiveren IKKE udbetalt skattefrit rejseudgifter, har man enten fradrag for faktiske udgifter (d.v.s. bilag). Eller standardfradrag pr. hele døgn med kr. 205,00 til logi  kr. 477,00 til kost.
Vær opmærksom på fradrag for småfornødenheder (kaffe, avis m.m. kr. 119,25 pr hele døgn.
Kontroller også rentefradraget.
Kontakt revisor for korrekt indberetning.
Nogle fradrag er låst. I det tilfælde, skal man rette henvendelse til skat.
Overskydende skat udbetales efter første årsopgørelse den 11. april - 2 dage før påske. Samtidig modtager man en skattefri rentegodtgørelse på kr. 0,5% - svarer til kr. 5,00 for hver 1.000,00.
Overskydende skat under 100,00 udbetales ikke, men overføres til næste år.
Restskat. Betaler men før 3. juli 2017 kommer der et tillæg på 2% regnet fra 1. januar 2017 og til betalingsdagen.
Betaler men efter 3. juli 2017 skal man i stedet betale et tillæg på 4%. Restskat UNDER 19.968,00 overføres til næste års forskud, Hvis restskatten er OVER 19.968,00 skal den betales over 3 rate henholdsvis i august, september og oktober.

Sådan er rentetillægget for udvalgte beløb på forskellige datoer:

Restskat i kr.               Rentetillæg ved betaling den 31. marts 2017 i kr.Rentetillæg ved betaling den 15. maj 2017 i kr.Rentetillæg ved betaling efter den 3. juli 2017 i kr.
1.2005848
6.000 2944240
11.0005481440

Kilde: BDO's nyhedsbrev Depechen 

HH-revision & rådgivning i/s - Hovedgaden 36 - Vejrumbro - 8830 Tjele | Tlf.: 87 99 20 00

Design og programmering af SimpelService.dk